Psykoterapiasta

Psykoterapiaprosessin näen yhteistyönä, jossa yhdessä tutkimme kokemuksiasi ja niiden yhteyttä siihen millaisena näet itsesi, muut ihmiset ja elämän yleensäkin. Pyrimme työskentelemään asioiden kanssa, mitkä aiheuttavat sinulle kärsimystä ja rajoittavat elämääsi sekä estävät sinua voimasta hyvin. Usein lähdetään liikkeelle nykyhetken tilanteista, joissa ongelmat ilmenevät, mutta varsinkin pidemmissä psykoterapioissa käsitellään myös menneitä kokemuksiasi ja niiden merkitystä nykyhetkessä. Lisää tietoa kognitiivisesta psykoterapiasta löydät täältä. Työskentelyssä voidaan käyttää keskustelun lisäksi mm. mielikuvatyöskentelyä, draamallisia tai kirjallisia menetelmiä, EMDR-menetelmää tai jotain muuta asianmukaista työskentelytapaa, minkä koet sopivan itsellesi. Vastaanotolla on myös käytettävissä Neurosonic-hoitotuoli, jonka vaikutusmekanismi perustuu matalataajuusvärähtelyyn.

Psykoterapiaan hakeutuminen

Psykoterapiaan voit hakeutua tiedustelemalla paikkatilannetta puhelimitse tai sähköpostilla. Jos vapaita terapiapaikkoja löytyy, sovimme 1-3 tutustumiskäyntiä, joiden kuluessa puhumme tilanteestasi ja asioista joiden vuoksi olet hakeutumassa psykoterapiaan. Tutustumiskäynnit ovat tärkeitä, koska niiden aikana voimme arvioida miltä yhteistyö välillämme tuntuisi. Käynneillä voit myös kysyä psykoterapiaan ja psykoterapeutin valintaan liittyvistä asioista. Jos päädymme tutustumiskäyntien jälkeen siihen, että aloitamme terapiaprosessin, teemme kirjallisen sopimuksen. Siihen kirjataan psykoterapian tiheys, arvioitu pituus, maksujärjestelyt ja muut käytännöt esim. tapaamisten peruutusten suhteen. Psykoterapia voi olla lyhytterapiaa (10 -20 kertaa) tai pidempää. Tavallisin tapaamistiheys on yksi tai kaksi käyntiä viikossa. Minulla on kelakelpoisuus, joten vähintään vuoden kestäviin psykoterapioihin on mahdollista hakea Kelan tukea. Vuoden 2016 alusta Kelan korvaus psykoterapiaistunnolta on 57,60 euroa.

Vastaanottoaikani sijoittuvat klo 9 -17 välille, joten sinulla täytyisi olla mahdollisuus käydä psykoterapiassa päiväsaikaan.